Włodzimierz Bernacki

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej.

Opublikował m.in. "Od modernizmu do postmodernizmu: obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej" (2000), "Liberalizm polski 1815-1939: studium doktryny politycznej" (2004).

W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ukazały się pod jego redakcją wybory pism Michała Bobrzyńskiego "Zasady i kompromisy" (2000), Waleriana Kalinki "Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim" (2000), Tadeusza Romanowicza "Dwie opinie" (2006) i Józefa Supińskiego "Polska szkoła gospodarki społecznej" (2010).

Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych – m.in. "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Patriotyzm Polaków" (2006), "Drogi do nowoczesności" (2006), "Granice wolności. Polskie dylematy" (2007), "Władza w polskiej tradycji politycznej" (2010).

Teksty: