Marcin Gajek

Dr, politolog, amerykanista, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas oraz były prorektor ds. dydaktycznych tej uczelni. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię myśli politycznej i filozofię polityki – w szczególności tradycję republikańską, amerykańską myśl polityczną, filozofię polityczną liberalizmu i konserwatyzmu – oraz teorię demokracji i amerykański system polityczny. Przebywał na pobytach naukowych na Stanford University, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz University of Massachusetts. Jest absolwentem Instytutu Tertio Millennio i Study of the U.S. Institute for American Political Thought. Publikował m.in. w „Zoon Politikon”, „Ad Americam. Journal of American Studies”, „Political Studies Review” i „Studia Territorialia”.

Książki: