Maciej Marszał

Prawnik, badacz myśli politycznej i prawnej, prof. dr hab. W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej wydał wybory pism "Amica Italia" (2004), Ignacy Czuma "Absolutyzm ustrojowy" (2003) i "W stronę autorytaryzmu" (2008), autor monografii "Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach ideologów narodowej demokracji 1926-1939" (2001) i "Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej o prawnej, 1922-1939" (2007).