Giedrė Milerytė-Japertienė

Urodziła się w Wilkiszkach (Vilkyškiai), małym miasteczku na terenie Kraju Kłajpedzkiego. Stamtąd wyjechała w 2002 r. na studia do Kowna, na Uniwersytet im. Witolda Wielkiego. W 2012 r. obroniła dysertację i uzyskała doktorat z historii. Za swoją pracę doktorską została nagrodzona Litewskim Stypendium Niepodległości. Zajmuje się dziejami litewskiej emigracji i litewskim międzywojniem, szczególnie historią społeczną i ekonomiczną. Niniejsza praca jest jedną z trzech opublikowanych przez nią monografii.

Książki: