Monika Gabriela Bartoszewicz

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz International Security Studies (bezpieczeństwo międzynarodowe) na University of St Andrews (Szkocja), gdzie uzyskała również stopień naukowy doktora. Była adiunktem i wykładowcą stosunków międzynarodowych w Europejskim Międzyuniwersyteckim Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji w Wenecji (2011–2013), wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim (2015–2016), adiunktem i wykładowcą na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (2015–2017), zaś obecnie pełni te funkcje na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy). Jest ekspertem Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, recenzentem naukowym m.in. „Journal of Terrorism Research”, członkiem rady naukowej „Oriental Law Review”, a także członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Badań Międzynarodowych (BISA) i Centrum Badań nad Bezpieczeństwem (CeSeR) w Edynburgu.

Książki: