Maciej Drzonek

Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam również uzyskał doktorat i się habilitował. Od 1996 r. wykłada na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie jest profesorem. Zajmuje się problematyką wyborów, władzy, polityki lokalnej i publicznej. Jest autorem wielu publikacji, m.in. monografii Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce (Dante, Kraków 2013), publikował także na temat jedności Europy i relacji państwo – Kościół (m.in. wywiady-rzeki: z abp. Zygmuntem Kamińskim – Życie jest nam dane i zadane, Sandomierz 2009 oraz z bp. Pawłem Cieślikiem – Bóg zawsze daje nadzieję, Radom 2014). Jest autorem felietonów dla Radia Szczecin i komentatorem wydarzeń politycznych w różnych mediach, m.in. TVP i TVN. Obecnie prowadzi projekt badawczy, którego zasadniczym celem jest znalezienie odpowiedzi na frapujące pytanie: do kogo należy władza w miastach na prawach powiatu. Niniejsza publikacja stanowi pierwszy efekt tego projektu.

Książki: