Kazimierz Michał Ujazdowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki i polityk konserwatywny. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach politycznych: jego dziadek – Kazimierz Cyprian Ujazdowski – był obrońcą w procesie brzeskim. W latach 80-tych związał się z opozycyjnym Ruchem Młodej Polski. Poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i obecnej VII kadencji, od wielu lat piastuje mandat z Wrocławia. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2004-2005 był wicemarszałkiem Sejmu. Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego – w rządach AWS i PiS (2000-2001, 2005-2007). Przywrócił wówczas odpowiedzialność państwa za ochronę zabytków, współtworzył nowoczesną politykę historyczną, m.in. wprowadził program edukacyjny „Patriotyzm jutra”, powołał do życia Muzeum Historii Polski i stworzył podstawy Muzeum Ziem Zachodnich. W ramach walki przeciwko kłamstwu o „polskich obozach śmierci” doprowadził do zmiany przez UNESCO nazwy obozu w Auschwitz. Jest adiunktem w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i członkiem Zespołu Centrum im. Tocqueville’a. W pracy naukowej i publicystyce zajmuje się myślą konserwatywną i zagadnieniami konstytucyjnymi. Wydał m.in. Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce (1993, wraz z Rafałem Matyją), Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego (2005), Batalia o instytucje (2008), Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej (2013). Żona Lidia jest polonistką, mają dwóch synów, Kazimierza i Aleksandra, oraz córeczkę Anię.

Książki:

Książki pod redakcją: