Ośrodek Myśli Politycznej jest organizacją o charakterze non-profit. Środki pozyskiwane z dotacji oraz darowizn osób prywatnych są przeznaczane na działalność statutową. Licząc, że nasze przedsięwzięcia spotykają się z Państwa zainteresowaniem, prosimy o rozważenie możliwości wsparcia OMP. Dla osób gotowych regularnie zasilać nasze stowarzyszenie utworzyliśmy Klub Przyjaciół i Sponsorów OMP. Z uwagi na status Ośrodka jako organizacji pożytku publicznego, istnieje także możliwość przekazywania na OMP 1 % podatku, do czego serdecznie zachęcamy. Prosimy także o jednorazowe darowizny na działalność statutową. Każda pomoc jest dla nas bardzo cenna

Darowizna na cele statutowe Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej:

Kwota:
 *
Imię i nazwisko:
 *
Adres:
 *