Polska demokracja a totalitarne dziedzictwo
Data dodania: 2010-09-06 19:18:40
Wizyt: 4655
Seminaria dla nauczycieli

prof. UJ dr hab. Miłowit Kuniński - Uniwersytet Jagielloński, wiceprezes OMP,
"O wolności"


Tomasz Merta - Centrum Edukacji Obywatelskiej,
"Jak uczyć o totalitaryzmie"


dr Dariusz Gawin - Polska Akademia Nauk,
"Totalitaryzm w literaturze"


Filip Staniłko - doktorant w Instytucie Filozofii UJ,
"Literatura o totalitaryzmie - przegląd"


Dr Arkady Rzegocki - Wydział Prawa U, członek Zarządu OMP,
"Czy demokracja może być totalitarna?"


Prof. Ryszard Terlecki - Instytut Pamięci Narodowej,
"Działalność IPN - programy edukacyjne"


Dr Artur Wołek - Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu,
"Główne nurty współczesnej myśli politycznej"


Dr Paweł Kuglarz - Wydział Prawa UJ,
"Prawo a demokracja i totalitaryzm"


Red. Jarosław Szarek - Instytut Pamięci Narodowej,
"Podręczniki o historii najnowszej - analiza"


Prof. Tomasz Gryglewicz - Instytut Historii Sztuki UJ,
"Totalitaryzm w sztuce polskiej"


Dr Paweł Skibiński - Uniwersytet Warszawski,
"Spór o komunistyczną spuściznę w latach 90."