Krakowskie tradycje intelektualne
Data dodania: 2010-09-06 19:20:50
Wizyt: 4572
6 listopada 2003 r.

prof. Bogdan Szlachta z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych UJ
Krakowskie tradycje konserwatywne

prof. Paweł Taranczewski z Akademii Sztuk Pięknych
Wpływ wydarzeń politycznych na malarstwo krakowskie XIX i XX w.

13 listopada 2003 r.

dr Andrzej Waśko z Instytutu Polonistyki UJ
Krakowscy twórcy literatury pięknej wobec wyzwań politycznych i społecznych w XIX wieku

dr Włodzimierz Bernacki z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych UJ
Krakowskie tradycje liberalne

20 listopada 2003 r.

dr Arkady Rzegocki z Wydziału Prawa i Administracji UJ
Stanisław Tarnowski - kultura w słuzbie polityki? polityka w służbie kultury?

Jarosław Szarek z Instytutu Pamięci Narodowej
Ośrodki życia intelektualnego opozycji w Krakowie 1945-1989

27 listopada 2003 r.

dr Maciej Urbanowski z Instytutu Polonistyki UJ
Krakowscy twórcy literatury pięknej wobec wyzwań politycznych i połecznych w II Rzeczypospolitej

prof. UJ dr hab. Miłowit Kuniński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes OMP
Mirosław Dzielski - liberał schyłku komunizmu

4 grudnia 2003 r.

Filip Musiał z Instytutu Pamięci Narodowej
Kultura prawna i sądownictwo krakowskie w dobie PRL