Podstawy wiedzy o państwie
Data dodania: 2010-09-06 19:26:27
Wizyt: 4558
Lewiatan A.D. 2000. Czyli o złożonej materii relacji państwo - obywatel...

prof. Ryszard Legutko (Instytut Filozofii UJ, Prezes Ośrodka Myśli Politycznej)

dr Paweł Kłoczowski (Instytut Filozofii UJ)

dr Bogdan Szlachta (Instytut Nauk Politycznych UJ)

moderator: Arkady Rzegocki (Instytut Nauk Politycznych UJ)Konstytucjonalizm - dzieje pojęcia

dr Piotr Tuleja (Wydział Prawa i Administracji UJ)

Gospodarka a ustrój państwa

dr Aleksander Surdej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)Państwo a obywatel - źródła legitymizacji władzy państwowej oraz praw i powinności obywateli

dr Bogdan Szlachta (Instytut Nauk Politycznych UJ)W poszukiwaniu ustroju idealnego...

prof. Ryszard Legutko (Instytut Filozofii UJ, Prezes OMP)Sądownictwo w strukturach państwa

prof. Andrzej Zoll (Wydział Prawa i Administracji UJ)Suwerenność państwa - współczesne dylematy
prof. Antoni Kamiński (Instytut Studiów Politycznych PAN)

prof. Zdzisław Najder (Uniwersytet Opolski)

dr Andrzej Nowak

moderator: Stanisław Górka

Państwo w filozofii politycznej - przegląd koncepcji

prof. Barbara Markiewicz (Uniwersytet Warszawski)Państwo jako dobro wspólne

Henryk Woźniakowski (Prezes SIW ZNAK, członek Zarządu OMP)Polskie tradycje ustrojowe - parlamentaryzm

prof. Stanisław Grodziski (Wydział Prawa i Administracji UJ)