Intelektualiści i komunizm
Data dodania: 2010-09-06 19:28:17
Wizyt: 4609
10 listopada 2001

- TRADYCJE ANTYKOMUNIZMU W POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ

dr Bogdan Szlachta - Instytut Nauk Politycznych UJ

- POLSCY TEORETYCY KOMUNIZMU

dr Włodzimierz Bernacki - Instytut Nauk Politycznych UJ

***

24 listopada 2001

- UNIWERSYTET W DOBIE KOMUNIZMU

prof. Julian Dybiec - Instytut Historii UJ

- KOMUNIZM W LITERATURZE POLSKIEJ

dr Maciej Urbanowski - Instytut Polonistyki UJ

- ZMIENIĆ POLSKĘ, NIE ZMIENIAJĄC USTROJU

Paweł Kowal - Instytut Studiów Politycznych PAN

***

15 grudnia 2001

- SZTUKA KOMUNISTYCZNA w PRL

prof. Tomasz Gryglewicz - Instytut Historii Sztuki UJ

- OŚRODKI KOMUNISTYCZNEGO ŻYCIA UMYSŁOWEGO

dr Zdzisław Zblewski - Instytut Historii UJ i Instytut Pamięci Narodowej

- LEGITYMIZACJA PRL W POLSKIEJ PUBLICYSTYCE POLITYCZNEJ

Tomasz Merta - Instytut Dziedzictwa Narodowego