Władza czyli... Przypadek I Rzeczypospolitej
Data dodania: 2010-09-06 19:36:52
Wizyt: 4681
Akcja edukacyjna OMP, której celem było zachęcienie uczniów szkół średnich do zapoznawania się z dziejami ojczystymi i traktowania ich jako źródła inspiracji do rozważania współczesnych dylematów politycznych. Lekcje były poświęcone tradycjom ustrojowym i politycznym Pierwszej Rzeczpospolitej. Zostały one ukazane na tle prądów ideowych ówczesnej Europy. Wiele czasu poświęcone było także kwestii kultury politycznej, jaka wykształciła się w I RP, a zwłaszcza temu, jak wpłynęła ona na losy współtworzących ją narodów: Polaków, Litwinów, Ukraińców i innych. Zajęcia prowadzili dr Arkady Rzegocki i Wojciech Arndt.