Polityka i literatura
Data dodania: 2010-09-06 19:08:53
Wizyt: 4459
Wprowadzenie:
"Prus nie był socjologiem ani ekonomistą, a jednak w ,,Lalce" dał portret społeczeństwa - używając języka współczesnych nauk społecznych - okresu transformacji. Żeromski nie był politologiem, a jednak w ,,Przedwiośniu" sportretował wysiłek budowania państwa i społeczeństwa po okresie niewoli. Brzozowski spierał się z Sienkiewiczem, śmiertelnie poważnie traktując jego powieści jako fakty natury politycznej. Że robili to w powieściach czy esejach, a nie w komentarzach do surveyów socjologicznych? Ależ w tym tkwi ich siła! Bo wiedzieli, że owej ,,całości" społecznego życia nigdy do końca nie można opisać przy użyciu instrumentarium rodem z akademickiej nauki. Do tego potrzeba czegoś innego, choćby szczypty poezji, sztuki - bo tylko w ten sposób można spróbować ująć ową tajemniczą nić, która wiąże ze sobą wszystkie fragmenty, segmenty i nisze społecznego życia w jedną - właśnie ,,całość".
Dariusz Gawin (wstęp do książki "Polska, wieczny romans")

Tematyka
Kurs ukazał różne przykłady obecności idei politycznych w dziełach literackich. Wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSE, Uniwersytetu Warszawskiego, PAN i Wyższej Szkoły Biznesu z Nowego Sącza zaprezentowali polityczny wymiar twórczości czołowych polskich pisarzy i poetów XIX i XX w., m.in. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, H. Sienkiewicza, B. Prusa, S. Żeromskiego, W. Reymonta, S. Brzozowskiego, J. Andrzejewskiego, J. Mackiewicza, C. Miłosza. Z jednej strony został ukazany wpływ różnych idei politycznych na ich światopogląd, z drugiej, znaczenie ich dzieł na ewolucję polskiej myśli politycznej i świadomość polityczną i narodową Polaków. Wykładowcy zaprezentowali także obraz różnych ważnych wydarzeń z historii Polski w literaturze pięknej i na tym tle, zależność między poglądami autora a jego sposobem opisu rzeczywistości.

Wykładowcy:
dr hab. Andrzej Waśko, dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. Zdzisław Najder, dr Dariusz Gawin, prof. Janusz Ekes, prof. Włodzimierz Bolecki, dr hab. Maciej Urbanowski, dr Iwona Węgrzyn, dr Jolanta Rzegocka.