Pokusa totalitarna a umysłowość zachodnia
Data dodania: 2010-09-06 19:15:33
Wizyt: 4572
Prof. Ryszard Legutko (Uniwersytet Jagielloński, prezes Ośrodka Myśli Politycznej), wykład inaugurujący

Dr Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński),
"Doktryna socjalistyczna i komunistyczna"

Prof. Maria Zmierczak (Uniwersytet Poznański),
"Doktryna faszyzmu i nazizmu"

Dr hab. Miłowit Kuniński (Uniwersytet Jagielloński, wiceprezes OMP),
"Totalitarne aspekty demokracji jako ideologii i ustroju politycznego"

Dr Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagielloński, członek Zarządu OMP),
"Czy demokracja może być totalitarna?"

Dr Marek Cichocki (Centrum Stosunków Międzynarodowych),
"Totalitaryzm a idea rewolucji społecznej"

Bronisław Wildstein (publicysta "Rzeczpospolitej"),
"Nowe formy pokusy totalitarnej po upadku komunizmu"

Prof. Grażyna Skąpska (Uniwersytet Jagielloński),
"Reprywatyzacja po komunizmie"

Prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński),
"Polska myśl antykomunistyczna"

Dr Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu),
"Postkomunizm - rozpad imperium, rozkład ideologii"

Filip Staniłko (Uniwersytet Jagielloński),
"Postkomunizm - aspekty filozoficzno-polityczne"

Wojciech Arndt (Uniwersytet Jagielloński),
"Wątki totalitarne w filozofii prawa"