Adam Wawrzyniec Rzewuski (1760-1825)

Republikański pisarz polityczny. Pochodził z wpływowej rodziny magnackiej. W latach 1771-1776 kształcił się pod kierunkiem Adama Naruszewicza w warszawskim Collegium Nobilium. Publikował w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”. W 1782 r. został posłem z województwa nowogródzkiego, później posłował z województw wołyńskiego (1784), bracławskiego (1786) i podolskiego (1788). Był posłem króla polskiego przy dworze duńskim (1789-1790). W latach 1790-1793 pełnił urząd kasztelana witebskiego. W czasie Sejmu Wielkiego, na który był posłem, współpracował ze środowiskiem republikanckim, stojącym na straży tradycyjnych wolności i obawiającym się absolutystycznych koncepcji władzy monarszej. Po trzecim rozbiorze pełnił funkcję marszałka szlachty guberni kijowskiej (1809-1812). Zmarł w 1825 roku w swym wołyńskim majątku w Pohrebyszczach. Jego najważniejszą pracą są "O formie rządu republikańskiego myśli" (Warszawa 1789), wznowione przez OMP w 2008 roku.

Książki: