Charles de Montalembert (1810-1870)

Karol Forbes de Tryon de Montalembert – francuski publicysta, mąż stanu. Współpracował z ks. de Lamennais'em i Lamartinem w wydawaniu dziennika „L'Avenir”. W sporze tego pierwszego z papieżem, przyjął werdykt Stolicy Apostolskiej, potępiający de Lamennais’ego. Od 1831 r. zasiadał w Izbie Parów. Usiłował spoić katolicyzm z francuską formą demokracji. Był orędownikiem sprawy polskiej we Francji.

Książki: