Adam Gurowski (1805-1866)

Działacz polityczny, w Królestwie Kongresowym związany z kaliszanami, nastepnie przeszedł na pozycje radykalne, wziął udział w powstaniu listopadowym, po którym udał się na emigrację do Francji. Przeszedł na pozycje panslawistyczne ( La vérité sur la Russie, 1835) i apostazji narodowej – dzięki czemu mógł uzyskać pracę w administracji rosyjskiej (choć nieodpowiadającą jego aspiracjom, sięgającym doradzania carowi).W 1844 r. opuścił Rosję i mieszkał kolejno w Niemczech, Szwajcarii i Włoszech. W 1849 r. wyemigrował do USA, gdzie kontynuował działalność na rzecz interesów rosyjskich

Książki: