Leon Rzewuski (1808-1869)

Syn Wacława „Emira” Rzewuskiego, pisarz polityczny, uczestnik powstania listopadowego, współpracownik „Czasu”, w swoich pismach próbował pogodzić idee socjalistyczne z doktryną Kościoła katolickiego.

Książki: