Hilary Meciszewski (1802-1855)

Polityk, publicysta, reżyser teatralny, redaktor „Tygodnika Krakowskiego” i „Dziennika Narodowego”, czołowa postać środowisk liberalnych w Rzeczpospolitej Krakowskiej, z czasem bliższy konserwatystom.

Książki: