Henry St. John Bolingbroke (1678-1751)

Związany z Torysami, których był jednym z przywódców za panowania królowej Anny Stuart. Za jego największy sukces polityczny z tego okresu uchodzi wynegocjowanie Traktatu w Utrechcie (1713), kończącego wojnę o sukcesję hiszpańską. Współpracował z Jakubem III – jakobickim pretendentem do tronu Anglii i Szkocji – pełnił przy jego boku funkcję sekretarza stanu aż do otrzymania z rąk Jakuba dymisji, gdy zawiodły ich plany polityczne. Za współpracę z jakobitami, pod zarzutami wspierania ich powstania w Szkocji (1715-1716), utracił tytuł i majątek. Uprzedzając aresztowanie uciekł z Anglii (1715), na kilka lat osiedlając się we Francji. Z wygnania powrócił w 1725 r. Za rządów Roberta Walpole’a stał na czele opozycji wobec premiera. Najsłynniejszym dziełem Bolingbroke’a była The Idea of a Patriot King (1738). Odegrał istotną rolę w ewolucji programowej torysów, inspirował także twórców Konstytucji amerykańskiej.

Książki: