Czy Polską należy rządzić batem?

Czy Polską należy rządzić batem?
Spory o politykę i władzę w II Rzeczpospolitej (i zapowiedź III RP?)

dyskusja zorganizowana przez:
Ośrodek Myśli Politycznej
i
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

w cyklu "Czas na II RP"

Kraków, 4 listopada, 18.00
Collegium Novum, ul. Gołębia 24, sala nr 30

W dyskusji wzięli udział:

- dr Rafał Matyja (autor m.in. książki Rywalizacja polityczna w Polsce)
- prof. Bogdan Szlachta (autor m.in. książki Szkice o konserwatyzmie)
- dr hab. Artur Wołek (autor m.in. książki Słabe państwo)

Prowadzenie: red. Dobrosław Rodziewicz

Spotkanie było także promocją książek myślicieli politycznych z czasów II RP, wydanych w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, a zwłaszcza tomów:
- Stanisław Estreicher Konserwatyzm krakowski
- Maciej Starzewski Demokracja i totalizm

***
Dyskusja stanowiła część projektu dofinansowanego ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014”.