II RP – czy to się mogło udać?

18 listopada 2014 r.

uczestnicy:
dr Dariusz Grzybek, prof. Tomasz Gąsowski i prof. Maciej Urbanowski

Rozważali oni m.in. zagadnienia:

- jak II RP poradziła sobie z wyzwaniem utworzenia z terenów trzech zaborów jednego państwa – zwłaszcza pod kątem przezwyciężenia różnic wynikających z długiego trwania pod różnymi systemami prawnymi, gospodarczymi, i pod wpływem różnych modeli kulturowych/cywilizacyjnych;

- jaka była jej zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi;

- jak pod tym względem II RP prezentowała się na tle innych państw ówczesnych, a zwłaszcza państw, które przeszły przez proces zjednoczeniowy w XIX i na początku XX w. (np. Niemcy) i państw, które wyszły spod władzy Habsburgów (Węgry, Czechosłowacja) w wyniku I wojny światowej

Zapis dyskusji: http://youtu.be/Ioj2kBCiH1A

Dyskusja była częścią projektu "Czas na II RP", dofinansowanego ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014”.

Współorganizator: Wydział Studiów Politycznych i Międzynarodowych UJ