Między Niemcami a Rosją, czyli gorzej być nie mogło? Polityka zagraniczna II RP - próba bilansu

Między Niemcami a Rosją, czyli gorzej być nie mogło? Polityka zagraniczna II RP - próba bilansu (Kraków, 10 grudnia 2014),

dyskusja z udziałem dr hab. Jana Jacka Bruskiego (UJ), dr Macieja Korkucia (IPN), prof. Marka Kornata (UKSW), red. Dobrosława Rodziewicza i dr Macieja Zakrzewskiego (UPJPII).

Zorganizowane przez Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ spotkanie stanowiło część projektu "Czas na II RP", dofinansowanego ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014”.

Nagrania dyskusji: http://youtu.be/3eHSzTMn5y4