Co dalej z Zachodem? Europa po kryzysie imigracyjnym

Zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Kongres Polska Wielki Projekt dyskusja Co dalej z Zachodem, Kraków, 7 września 2016 r.

Wystąpili:
prof. Andrzej Bryk
red. Dobrosław Rodziewicz
prof. Zbigniew Stawrowski
prof. Ewa Thompson
prof. Andrzej Waśko
red. Bronisław Wildstein

www.youtube.com/watch?v=l6dSwAqLXl0

Spotkanie stanowiło pierwszą część konferencji „Kryzys migracyjny - skutki dla UE, konsekwencje dla Polski”, przygotowanej w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.