Miejsce państw Grupy Wyszehradzkiej w zmieniającej się UE. Szanse i zagrożenia

20 października 2016


Sesja I - 14.15-15.15

Prezentacja przedstawiciela MSZ: Fundusz Wyszehradzki a współpraca społeczeństw w krajach V4


Sesja II 16.00-17.45

Gdzie jesteśmy i z czym się mierzymy? Państwa Grupy Wyszehradzkiej i ich partnerzy regionalni wobec kryzysu Unii Europejskiej

- Jakie są możliwe scenariusze instytucjonalnej przebudowy UE

- Jaką rolę w procesie reformowania UE mogą odegrać państwa wyszehradzkie i ich regionalni partnerzy

Wprowadzenia:

- Mindaugas Jurkynas – profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, były doradca premiera Litwy

- Adéla Kadlecová – ekspert ds. międzynarodowych czeskiej partii ODS

- Piotr Bajda – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Paweł Ukielski – zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PANSesja III 18.00-19.45

Perspektywy współpracy wyszehradzkiej po szczycie w Bratysławie

- Jaki wpływ na miejsce i politykę państw wyszehradzkich i ich regionalnych partnerów ma Brexit?

- Jakie są zbieżne i rozbieżne interesy państw Europy Środkowej, związane z obecnymi głównymi wyzwaniami politycznymi w UE?

Wprowadzenia:

- Vít Dostál – dyrektor Association for International Affairs (AMO) w Pradze

- Jakub Groszkowski – kierownik zespołu środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich

- Łukasz Ogrodnik – ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

- Tomáš Strážay – ekspert Słowackiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej w Bratysławie

- Csaba Törő – profesor Karoli Gaspar University w Budapeszcie

Konferencja przygotowana w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.