Kryzys Unii Europejskiej – skutki dla Europy, konsekwencje dla Polski

27 września 2016 r.


- prof. Marek A. Cichocki

- red. Roman Graczyk

- prof. Tomasz Grosse

- Tomasz Krawczyk

- prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski

Prowadzenie: red. Dobrosław Rodziewicz

Kraków, 27 września, 16.00, Hotel Europejski (Sala Kossakowa), ul. Lubicz 5

Zagadnienia:

- w jakim stopniu obecny kryzys Unii Europejskiej jest rezultatem jej porządku instytucjonalnego oraz stosowanych w niej formalnych i nieformalnych mechanizmów decyzyjnych

- kto zyskuje a kto traci na kryzysie Unii (nowy układ sił w UE)

- jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze dalszej ewolucji UE

- jak na grę polityczną w UE i jej ewolucję wpływają lobby/interesy biznesowe oraz środowiska opiniotwórcze

- czego poprzedzające Brexit rozmowy Wielkiej Brytanii z partnerami z UE uczą nas o sposobach rozwiązywania tego typu sytuacji kryzysowych (w kontekście ew. przyszłych prób wyjścia z Unii przez inne państwa)

- jak zmienia się pozycja Niemiec w UE (wobec wychodzenia z niej WB i polityki A. Merkel w kwestii uchodźców i imigrantów), a także pod tego wpływem polityka samych Niemiec

- jakie skutki dla UE i poszczególnych państw oraz dla relacji transatlantyckich mają rozmowy dotyczące TTIP

- co w sytuacji wewnątrz UE mogą zmienić nadchodzące wybory prezydenckie we Francji i parlamentarne w Niemczech

- jak na zmiany UE mogą wpłynąć problemy gospodarcze i polityczne krajów południowej Europy (zwłaszcza Włoch i Hiszpanii)

- jaki wpływ na grę polityczną w UE ma polityka rosyjska

- jakie skutki polityczne dla pozycji Polski w UE mają kryzys imigracyjny, Brexit oraz problemy gospodarcze w strefie euro