Religia a wspólnota: wpływ katolicyzmu na życie społeczne i polityczne w Czechach i w Polsce w perspektywie historycznej i politologicznej

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Rola religii w polskiej i czeskiej tożsamości narodowej”.


Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie

i

Centrum pro studium demokracie a kultury w Brnie


Kraków, 9 grudnia


Panel 1

Tematy do dyskusji:

ØNacjonalizm a religia: sprzymierzeńcy czy wrogowie? Rola religii w kształtowaniu się tożsamości narodowej

ØRola religii w oporze społecznym wobec nazizmu i komunizmu


Głosy wprowadzające:

§ o. Hieronim Kaczmarek OP (Praga)

§ Michal Pehr (Czeska Akademia Nauk)

§ Mariusz Krzysztofiński (Instytut Pamięci Narodowej)

§ Łucja Marek (Instytut Pamięci Narodowej)


Panel II

Tematy do dyskusji:

ØKościół a polityka dzisiaj: wiek post-sekularny?

ØPartie chadeckie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

ØKościół i religia jako kwestia polityczna w UE – perspektywa polska i czeska


Głosy wprowadzające:

§ Stanislav Balík (Uniwersytet Masaryka w Brnie)

§ Alexander Tomsky (publicysta)

§ Agnieszka Czarnecka (Uniwersytet Jagielloński)

§ Paweł Rojek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

§ Artur Wołek (Akademia Ignatianum)

***

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Rola religii w polskiej i czeskiej tożsamości narodowej”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”).