Donald Trump: Ameryka, Europa, Rosja

Konferencja Ośrodka Myśli Politycznej i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie

Kraków, 27 stycznia 2017

Panel I: Polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych

Wystąpili:
prof. Andrzej Bryk
dr Michał Kuź
prof. Paweł Laidler
prof. Zbigniew Lewicki
Prowadził: dr Maciej Zakrzewski

https://youtu.be/kq5d0zmf0Ls

Panel II: Relacje transatlantyckie

Wystąpili:
Jarosław Guzy
Tomasz Krawczyk
Marek Menkiszak
Tomasz Pugacewicz
Prowadził: dr Maciej Zakrzewski

https://youtu.be/PBvJjYvdTIs