Polityka historyczna - aspekty międzynarodowe

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie .

31 maja 2017 (środa), Przystanek Historia. Centrum Edukacyjne IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8)


Otwarcie - dr hab. Filip Musiał, dyrektor OIPN w Krakowie

Panel I - Kluczowe wyzwania polskiej polityki historycznej w wymiarze międzynarodowym

Moderator: dr Katarzyna Korzeniewska, Ośrodek Myśli Politycznej

dr Maciej Korkuć (OIPN w Krakowie, Akademia Ignatianum) - Rosja – wyzwania i zagrożenia

dr Joanna Lubecka (OIPN w Krakowie, Akademia Ignatianum) - Niemcy – wyzwania i zagrożenia

dr hab. Michał Wawrzonek (Uniwersytet Jagielloński) - Ukraina – wyzwania i zagrożenia


Panel II - Narracja muzealna jako element polityki historycznej o znaczeniu międzynarodowym

Moderator: dr Michał Wenklar (OIPN w Krakowie, Akademia Ignatianum)

dr Mateusz Werner (Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Historii Polski) - Przykład Muzeum Historii Polski

Monika Bednarek (kierownik oddziału MHK) - Przykład Fabryki Schindlera (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG (Muzeum II Wojny Światowej, Uniwersytet Gdański) - Przykład Muzeum II Wojny Światowej

dr Mateusz Szpytma (IPN) - Przykład Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej i jego znaczenie dla polskiej polityki historycznej