Niemcy po wyborach: lekarz Unii Europejskiej czy pacjent o nietypowych objawach?

Kraków, 28 września 2017

Sesja I
Skutki wewnętrzne

Moderator: dr Maciej Zakrzewski (Instytut Pamięci Narodowej)
• Aleksandra Rybińska (tygodnik "Sieci") - Analiza wyników wyborów w Niemczech. Konsekwencje parlamentarno-partyjne dla państwa niemieckiego.
• Justyna Gotkowska (Ośrodek Studiów Wschodnich) - Wyzwania w sferze obronności i bezpieczeństwa Niemiec

https://youtu.be/mRZ0muRgKdU

Sesja II:
Skutki zewnętrzne wyników wyborów w Niemczech

Moderator: dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek (Ośrodek Myśli Politycznej)
Wystąpili
• Urszula Grebieniow (I sekretarz w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ) - Relacje polsko-niemieckie: najważniejsze wyzwania.
• Jarosław Guzy (ekspert ds. międzynarodowych) - Geopolityka: Niemcy, czyli między Ameryką i Rosją.
• Sebastian Płóciennik (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) - Unia Europejska: prawno-ekonomiczne scenariusze integracji

https://youtu.be/wVA7T6N41vQ