Wpływy rosyjskie w Unii Europejskiej: metody, skutki, przeciwdziałanie

Wpływy rosyjskie w Unii Europejskiej: metody, skutki, przeciwdziałanie

Kraków, 25 X 2017

Organizatorzy:
New Direction – The Foundation For European Reform
Ośrodek Myśli Politycznej

Otwarcie: Tomasz Poręba (europoseł, prezydent New Direction - The Foundation For European Reform)

Wystąpienia:
Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński)
Paweł Szefernaker (sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

https://youtu.be/MyKyi4PDSyg