Trójpodział władz a ich wzajemne relacje – kontekst konstytucyjny

Debata:
Trójpodział władz a ich wzajemne relacje – kontekst konstytucyjny

Kraków, 24 listopada 2017 r.

Wystąpili:
- prof. Andrzej Bryk (Uniwersytet Jagielloński)
- prof. Dariusz Dudek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
- minister Paweł Mucha (Kancelaria Prezydenta RP)
- prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński)
Prowadził:
- dr Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II / Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie)

Dyskusja zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP przy współpracy Ośrodka Myśli Politycznej w ramach spotkań regionalnych dotyczących referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji RP.