Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze. Idee i praktyka polityczna

Kraków, 20 października 2017 r.

Sesja I
Czeskie i polskie rozumienie wolności - dziedzictwo

Wystąpili:
- Vratislav Doubek (Uniwersytet Karola w Pradze)
- Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
- Jan Květina (Uniwersytet Karola w Pradze)
- Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński)
- Andrzej Waśko (Uniwersytet Jagielloński)
- Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II / Instytut Pamięci Narodowej)

Sesja II
Wolność - od totalitaryzmu do demokracji

- Monika Gabriela Bartoszewicz
- Daniel Kaiser (Echo24)
- Artur Wołek (Akademia Ignatianum, Ośrodek Myśli Politycznej)
- Matyáš Zrno (Instytut Obywatelski)

https://youtu.be/5RTSe1Mn6SY

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2017.