Unia Europejska - stan gry

Kraków, 26 lutego 2018

Część I
Stan spraw UE: dawne hipotezy - nowe diagnozy

Wystąpienia wprowadzające:
• Dr Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński)
• Dr Michał Kuź (Uniwersytet Łazarskiego w Warszawie)
• Dr Wojciech Lieder (Uniwersytet Łódzki)

https://youtu.be/gp8twjzQhKc

Część II
Nowe kryzysy i zmienne

Wystąpienia wprowadzające:
• Piotr Andrzejewski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
• Dr Bartosz Kaczorowski (Uniwersytet Łódzki)
• Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł (Uniwersytet Jagielloński)

https://youtu.be/y-xAjyTyeeM