Geopolityczne gry na wschodzie Europy. Kto rozdaje karty i kto osiąga korzyści?

25 kwietnia 2018 r.

Panel I

Prowadzenie: dr hab. Artur Wołek (Ośrodek Myśli Politycznej)

Wystąpienia wprowadzające:

- dr Wojciech Lieder (Uniwersytet Łódzki)
Polityka Szwecji wobec Rosji: czy aktor pierwszoplanowy może pochodzić z drugiego planu?

- dr Piotr Bajda (UKSW)
Polityka Czech, Węgier i Słowacji wobec Ukrainy a ich relacje z Rosją: interesy kosztem zasad?

- dr Spasimir Domaradzki (Uczelnia Łazarskiego)
Rosja wobec Bałkanów a gra geopolityczna między Bałtykiem a Morzem Czarnym: naczynia
połączone?

https://youtu.be/1zkkcEvjf5I

Panel II

Prowadzenie: Agata Supińska (Ośrodek Myśli Politycznej)

Wystąpienia wprowadzające:

- dr Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński)
Relacje Ukraina – UE: obustronne rozczarowanie, a czyja wina?

- Anna Dyner (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
Białoruś w polityce UE: studium bezsilności czy obojętności?

- dr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński)
Wpływ polityki Chin na sytuację geopolityczną w Europie Wschodniej: gracz realny czy wyobrażony?

- dr Renata Król-Mazur (Uniwersytet Jagielloński)
Polska wobec krajów Kaukazu Południowego - czy możliwe jest wypracowanie wobec nich jednej polityki?

https://youtu.be/yIjWIodz-KM