Koniec rosyjskiej Ameryki? O naturze polityki zagranicznej Rosji

Koniec rosyjskiej Ameryki? O naturze polityki zagranicznej Rosji

Kraków, 9 kwietnia

Wystąpili:

- Marek Budzisz – historyk, były dziennikarz (TVP - Puls Dnia, Życie, Radio Plus) i analityk. Obecnie pracuje w prywatnym biznesie. Wcześniej dziennikarz. Publikował na łamach m.in. „Życia”, „Nowego Państwa”, „Wprost”, „Życia Gospodarczego”, „Rzeczypospolitej”. Członek kolegium redakcyjnego „Polityki Polskiej” oraz „Kwartalnika Konserwatywnego” (1997-2000). W latach 1997-2001 doradca ministra Szefa Kancelarii URM oraz ministra finansów. Autor bloga Wieści z Rosji (https://www.salon24.pl/u/wiescizrosji/);

- dr Stanisław Górka - starszy wykładowca w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowany NATO, Działaniami Zewnętrznymi i WPZiB UE, relacjami UE z państwami postsowieckimi, sytuacją w państwach postsowieckich, historią rosyjskiej myśli politycznej i społecznej, polityką zagraniczną i wewnętrzną Indii oraz filozofią polityczną;

- dr Mikołaj Banaszkiewicz - pracownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowany politycznymi i społecznymi dziejami Rosji (XVIII w. – 1917 r.), rosyjskimi tradycjami reformatorskimi, historią przerewolucyjnego liberalizmu rosyjskiego, liberalną myślą historyczną i polityczną.