Czy Europa jest w kryzysie?

Wystąpili:

dr Monika Gabriela Bartoszewicz - autorka książki Festung Europa
red. Roman Graczyk
dr Marcin Kędzierski

Podczas spotkania poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia:

- Na ile kryzys migracyjny i problemy związane z multikulturalizmem uruchomiły daleko idące zmiany polityczne, wykraczające poza standardowe przesunięcia w obrębie głównych aktorów sceny politycznej.
- Czy np. polska prawicowa/konserwatywna krytyka tych wspomnianych zjawisk współgra z czeską prawicową/konserwatywną ich krytyką.
- Jak sytuacja wewnętrzna we Francji może wpływać na jej kurs w sprawach UE.
- Jak Francuzi postrzegają to, co dzieje się w Niemczech i co z tego wynika dla gry politycznej w UE


Termin: 21 marca (czwartek), godz. 17:30

Miejsce: Instytut Myśli Józefa Tischnera ul. Sławkowska 14, Kraków