Rozpad bloku komunistycznego. Aspekty geopolityczne

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
Ośrodek Myśli Politycznej,
Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Sesja I
Gra mocarstw – interesy, cele, metody
dr Łukasz Kamiński
dr hab. Paweł Kowal
dr Piotr Musiewicz
dr hab. Patryk Pleskot

Sesja II
Gra mocarstw – perspektywa państw i narodów środkowoeuropejskich

dr hab. Henryk Głębocki
dr hab. Aleksander Gubrynowicz
dr Paweł Ukielski

Sesja III
Długofalowe skutki dla polityki międzynarodowej
dr Joanna Lubecka
dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski