Bałkany Zachodnie a Unia Europejska

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
Ośrodek Myśli Politycznej
Instytut Myśli Józefa Tischnera

dr hab. Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Olga Dolesniak-Harczuk (Instytut Staszica)
dr Spasimir Domaradzki (Uczelnia Łazarskiego)
Marta Szpala (Ośrodek Studiów Wschodnich - OSW)

Piątek, 14 czerwca, godz. 17:00
Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera ul. Sławkowska 14.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021