Dokąd zmierzają stosunki transatlantyckie?

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
Ośrodek Myśli Politycznej
Instytut Myśli Józefa Tischnera

Wystąpili:
dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz (Uniwersytet Warszawski)
Marek Menkiszak (Ośrodek Studiów Wschodnich - OSW)
dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)
dr Błażej Sajduk (Uniwersytet Jagielloński)

Środa, 16 października, godz. 18:30

Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera ul. Sławkowska 14.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021