Chiny a Europa Środkowa. Rola Polski w formacie 17+1

Wystąpili:
Jakub Jakóbowski (Ośrodek Studiów Wschodnich - OSW)
dr Michał Lubina (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ)
dr Marcin Przychodniak (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - PISM)

Zagadnienia:

Jakie Chińczycy mają cele polityczne i gospodarcze w regionie środkowoeuropejskim?
W jaki sposób i z jakimi efektami je realizują?
Jak i z jakich powodów Chiny różnicują swą politykę wobec poszczególnych państw regionu?
Jaką politykę względem Chin prowadzą poszczególne państwa środkowoeuropejskie i z jakimi zyskami/stratami?
Jak to przekłada się na ich pozycję w UE oraz względem partnerów/rywali spoza UE?

Środa, 23 października, godz. 18:30
Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Sala Kolumnowa