Stosunki polsko-ukraińskie a problem migracji

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
Ośrodek Myśli Politycznej
Akademia Ignatianum w Krakowie

Wystąpili:
dr Bohdana Huriy (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Mykoła Smoleńsky (Fundacja Środkowoeuropejskiej Akademii Kształcenia i Certyfikacji)
Adam Spyra (Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie)
Valeri Tsiupa (Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dnipro, International Cyber ​​Academy)

Moderator: Stanisław Alwasiak ( Akademia Ignatianum w Krakowie)

Zagadnienia:
1) identyfikacja stanu obecnego - kim są migranci, oczekiwania i co to znaczy dla gospodarki, społeczeństwa Polski
2) Identyfikacja konsekwencji dla gospodarki i społeczeństwa Ukrainy
3) Potencjał współpracy - projekty, polityki i stosunków bilateralnych i regionalnych w Europie Środkowej i Wschodniej
4) Zagrożenia dla obecnej i przyszłej współpracy
5) Szanse jaka daje emigracja ukraińska dla partnerskiej współpracy polsko-ukraińskiej

28 października (poniedziałek), godz. 18:30
Hotel Europejski ul. Lubicz 5 (sala kolumnowa), Kraków