Brexit - krajobraz w trakcie zmiany

Wystąpili:
dr Przemysław Biskup (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
dr Małgorzata Kułakowska (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)

Moderator: Jakub Krupa (RODM Kraków)

Organizatorzy:
- Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
- Ośrodek Myśli Politycznej
- Instytut Myśli Józefa Tischnera

Wtorek, 5 listopada, godz. 17:30
Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera ul. Sławkowska 14.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021