Wpływy rosyjskie w Unii Europejskiej
Data dodania: 2020-03-05 09:45:40
Wizyt: 618
Wystąpili:
dr Stanisław Górka
dr Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk

Wtorek, 17 grudnia, godz. 17:00
Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera, ul. Sławkowska 14, Kraków

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021