Europejska polityka pamięci czyli jaka i czyja?

18 grudnia, 15.00
Sala Senacka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ul. Kanonicza 9, Kraków

Wystąpili:
- dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek
- dr Joanna Lubecka
- dr Rafał Opulski
- dr Maciej Zakrzewski

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Podniesienie i efektywne wykorzystanie potencjału programowego i instytucjonalnego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej. Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Organizator:
- Ośrodek Myśli Politycznej

Współpraca organizacyjna:
- Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis”
- Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie