Idea rosyjska i wojna. Czego może nas nauczyć Marian Zdziechowski

Cezary Boryszewski
Paweł Rojek

w dyskusji o aktualności rozważań na temat rosyjskiej polityki i kultury czołowego polskiego myśliciela politycznego

https://www.youtube.com/watch?v=nrrUWX95OJk

Dyskusja zorganizowana w ramach projektu: Rozwój działalności misyjno-programowej Ośrodka Myśli Politycznej.