Rosja Cara, Rosja Stalina, Rosja Putina. Ciągłość i zmiana w rosyjskiej polityce zagraniczne

Dyskusja o ideologicznych koncepcjach i metodach działaniach polityki rosyjskiej w różnych okresach historii Rosji, toczona wokół książek Włodzimierza Bączkowskiego wydanych nakładem Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie oraz Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego w Warszawie (Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno-polityczne / Frontem do historii. Pisma prometejskie / Istota siły i słabości rosyjskiej. Pisma o Rosji).

Wystąpili:
- Wojciech Konończuk (dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, redaktor wydanych pism Włodzimierza Bączkowskiego)
- dr. hab. Michał Wawrzonek (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
- dr. hab. Krzysztof Kloc (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Dyskusję poprowadził Wojciech Radzik (RODM Kraków)

Dyskusja zorganizowana w ramach projektu: Rozwój działalności misyjno-programowej Ośrodka Myśli Politycznej.

Współorganizatorzy:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
Studencko-Doktoranckim Koło Naukowe Phronesis