Przeciw inteligencji, dla ludu? Kardynał Wyszyński wobec komunizmu


Dyskusja o myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego poświęconej komunizmowi.

Wystąpili:
dr hab. Lidia Marek
dr hab. Maciej Zakrzewski
Adrian Kędzierski

Współorganizator: Instytut Myśli Józefa Tischnera

Dyskusja zorganizowana w ramach projektu: Rozwój działalności misyjno-programowej Ośrodka Myśli Politycznej.