Polityka niemiecka - podsumowanie 2023 rokDyskusja zorganizowana w ramach projektu Rozwój działalności programowej i zaplecza instytucjonalnego Ośrodka Myśli Politycznej

Współpraca: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie